Πιστοποιήσεις

Ένας αξιόπιστος συνεργάτης

Η Lancom δίνει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρει. Εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα των απαιτήσεων για την ποιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και 27001:2013, αντίστοιχα. Τελευταία προσθήκη είναι η επέκταση του ISO 27001 σε ISO 27017:2015, το οποίο αφορά την ασφάλεια πληροφοριών ειδικά για Data Centers.

Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας για τη Lancom και τους πελάτες της, και το ISO 27001 είναι η πιο ευρέως αποδεκτή πιστοποίηση που διατίθεται για τη διασφάλιση των πληροφοριών, της φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων αλλά και της αδιάλειπτης λειτουργίας. Το ISO 27001 εξασφαλίζει ότι:

  • Αξιολογούνται και διαχειρίζονται οι κίνδυνοι και οι απειλές για την επιχείρηση
  • Η πρόσβαση στις φυσικές εγκαταστάσεις είναι περιορισμένη και εφαρμόζονται με συνέπεια διαδικασίες ονοματικής καταγραφής και περιορισμού της πρόσβασης (access control system)
  • Πραγματοποιούνται τακτικά έλεγχοι που περιλαμβάνουν δοκιμές της ασφάλειας και του συστήματος κλειστής τηλεόρασης (CCTV)