Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

90% Επιδότηση (Voucher) για την αγορά Ψηφιακών Εργαλείων

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

Αφορά την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου:

  • να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  • να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

  • Αιτήσεις Χρηματοδότησης των δικαιούχων μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
  • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα για την διαδικασία «Αίτηση Χρηματοδότησης» και να αιτηθείτε την επιδότηση του ταμείου ανάκαμψης για ψηφιακό μετασχηματισμό εδώ

 

Οι λύσεις που σας προτείνουμε και ταιριάζουν στις ανάγκες σας αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

CLOUD BACKUP STORAGE SOLUTIONS

Lancom’ s Backup Cloud storage is a data deposit volume, with guaranteed data security, in which digital information such as documents, photos, videos and other forms of media are stored. It allows you to transfer data and access them whenever needed. It is available in capacities of, 500GB, 1000GB, 2000GB, 5000GB and 10000GB, and its supported protocols are, SFTP, SMB and NFS. All data is hosted in enterprise class storages like HPE and Dell in Lancom’ s proprietary Greek data centers in Athens and Thessaloniki.

Lancom emphasizes in quality, reliability and safety of services offered, applying international standards requirements and is certified by the latest versions of ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, and ISO 277017:2015.

CLOUD SERVERS

Lancom’ s cloud Servers is autonomous virtual servers (virtual machines) of high performance, hosted on our proprietary Greek data centers in Athens and Thessaloniki. The Cloud infrastructure consists of an array of physical servers, network devices, storage media, interconnected in a high availability configuration. As a result of this design is that each cloud Server in this environment enjoys superior performance and most importantly 100% Hardware uptime. In case of failure of one server, through a fully automated process, the remaining undertake to cover the necessary resources. At the same time the owner of a Cloud server enjoys maximum flexibility, having the ability to increase or decrease the resources immediately required (eg. addition of CPU cores, addition of extra drive, addition of RAM). Lancom uses only enterprise class equipment from HPE, Dell and Cisco, with virtualization platforms vSphere from VMware and Hyper-V from Microsoft.

Each user of Lancom’ s cloud infrastructure enjoys a modern management panel with unique intervention capabilities in his infrastructure, such as: Multiple cloud servers, external and in server cloud storages, SSH Keys, IP Addresses, Private Networks, VPN Concentrators and Virtual Routers management, with 24/7/365 professional support. Lancom emphasizes in quality, reliability and safety of services offered, applying international standards requirements and is certified by the latest versions of ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, and ISO 277017:2015.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα εξειδικευμένα στελέχη μας θα σας καθοδηγήσουν κατάλληλα ως προς τις ανάγκες σας.